วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

กลอนเกี่ยวกับครู


ขอนำมาเพื่อคุณครูค่ะ


 ต้องเป็นครู รู้ สมัคร รักหน้าที่                              ต้องเป็นครู รู้ ดี วิธีสอน
 ต้องเป็นครู รู้ กฎ พจน์สุนทร                               ต้องเป็นครู รู้ วอน ตอนบรรยาย
 ต้องเป็นครู รู้ นิสัย ดักใจศิษย์                             ต้องเป็นครู รู้ จริต ศิษย์เสียหาย
 ต้องเป็นครู รุ้ ปราบ เรื่องหยาบคาย                      ต้องเป็นครู รู้ ระบาย ถ่ายวิชา
 ต้องเป็นครู รู้ พิพัฒน์ ปัจจุบัน                             ต้องเป็นครู รู้ ทัน วันข้างหน้า
 ต้องเป็นครู รู้ สำรวจ ตรวจจรรยา                         ต้องเป็นครู รู้ เวลา พาอบรม
 ต้องเป็นครู รู้ ช่อง ยกย่องศิษย์                           ต้องเป็นครู รู้ ใครผิด คอยคิดข่ม
 ต้องเป็นครู รู้ อดใจ ใครติชม                              ต้องเป็นครู รู้ คำคม คารมดี
 ต้องเป็นครู รู้ เพียร เรียนก้าวหน้า                         ต้องเป็นครู รู้ ท่า สง่าศรี
 ต้องเป็นครู รู้ ยึด ประพฤติดี                                ต้องเป็นครู รุ้ ไมตรี มีปัญญา
 ต้องเป็นครู รู้ ไว ใจเป็นพระ                                ต้องเป็นครู รู้ ชนะ ละโทษา
 ต้องเป็นครู รู้ สมเพช มีเมตตา                             ต้องเป็นครู รู้ เฮฮา พาเบิกบาน
 ต้องเป็นครู รู้ ตรอง ครองใจศิษย์                         ต้องเป็นครู รู้ กิจ คิดรอบด้าน
 ต้องเป็นครู รู้ ผจญ เพื่อผลงาน                            ต้องเป็นครู รู้ ชำนาญ งานเพื่อครู
 ต้องเป็นครู รู้ วาจา ประกาศิต                              ต้องเป็นครู รู้ พิชิต คิดกอบกู้
 ต้องเป็นครู รู้ สร้าง ตัวอย่างครู                             ต้องเป็นครู รู้ เชิดชู เกียรติ์ครูเอย
ครูผู้ที่ไม่เป็นเพียงเรือจ้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น